Welkom bij

Youth for Africa

Voor hulp ver weg en dichtbij
WELKOM BIJ

THE YOUTH FOR AFRICA

IEDER KIND HEEFT RECHT OP EEN HOOPVOLLE TOEKOMST
youtube-video-thumbnail
Over

Youth for Africa

Youth for Africa is een groep jongeren uit Rijssen die zich inzet voor kansarme kinderen in Afrika en in Nederland. Deze groep jongeren gaan in juli / augustus 2023 naar Namibië om  daar verschillende werkzaamheden te gaan verrichten voor de stichting Kapande Namibië. Deze stichting staat onder de bezielende leiding van Patrick en Jennieke Kafuka-Bolier.
Deze werkzaamheden bestaan uit het helpen meebouwen van een wijkcentrum, het groenteproject ondersteunen en in de omliggende dorpen allerlei activiteiten met de kinderen ontplooien.
Daarnaast gaat de groep jongeren ook in het najaar van 2023 naar Kerkrade om daar het Credohuis te ondersteunen in haar opvang van jongeren en een goede start te geven.
youtube-video-thumbnail

2020 zou het jaar van Ghana worden, maar....

GOED NIEUWS!

Vanwege Covid was het de laatste jaren niet mogelijk om naar Ghana af te reizen. Youth for Africa Rijssen heeft wel allerlei acties gehouden en met het geld wat daarmee is opgehaald het project in Ghana gesteund.

Wij als groep jongeren hebben ervoor gekozen om een nieuw project te kiezen in Afrika en dat is stichting "Kapande" geworden. Stichting "Kapande" is opgericht door Jennieke en haar man Patrick. Zij hebben een aantal jaren ervaring in het verbeteren van het welzijn van met name kansarme kinderen in een van de sloppenwijken van Windhoek. 

Voor het nieuwe project willen ze een soortgelijk centrum bouwen in het allerarmste deel van Namibië. Jennieke en Patrick willen hier onderwijs en training aanbieden, maar ook de mensen in aanraking brengen met het Evangelie.

Volg ons op Facebook en Instagram om onze acties en updates in de gaten te houden!

Volg ons op facebook om op de hoogte te blijven.
Volg ons

Quotes van jongeren

Ik zet me in voor Youth for Africa, omdat:

ik graag wil weten wat het leven van een kind in Africa eruit zie. Ik wil met mijn eigen ogen zien wat kinderen in Africa elke dag doen om te kunnen overleven.

ik het een mooie uitdaging vind die ik met beide handen aan wil nemen.

ik wil dat ik iets kan betekenen voor de medemens en dat ik hierdoor mag groeien in het geloof.

Veel kinderen in Africa het niet zo goed hebben als ik in Nederland. We zijn eigenlijk veel te verwend geworden en de bijzondere dingen zijn eigenlijk normaal voor ons geworden. Ik hoop dat ik door deze reis mag gaan inzien dat alles wat ik krijg een gift is en dat ik dankbaar ben voor elk klein dingetje.

Helpt u ons mee?

Doneren kan op rekeningnummer NL 66 RABO 0351 6274 56 t.n.v. Youth for Africa.
RSIN: 860526975