Het project in Namibië

Het project in Limburg

Het Credohuis Zuid-Limburg biedt vanuit een kleinschalige aanpak een veilig (t)huis voor dak- en thuisloze jongeren tussen de 16 en 25 jaar.

Bij het Credohuis gaan we aan de slag voor klussen in de omgeving en activiteiten met de jongeren.

Het project in Namibië

Stichting Kapande Namibië wordt geleid door Patrick en Jennieke Kafuka-Bolier. Beide hebben een hart voor mensen en het is hun passie om mensen een vol en gelukkig leven te zien leven. In januari 2023 zijn ze begonnen met de start van een nieuw project genaamd 'Stichting Kapande".

Dit project wordt opgezet in het armste gebied van Namibië in de regio Kavango. Het centrum wat er wordt gebouwd, is een uitvalsbasis naar de omliggende dorpen waar veel werkgelegenheidsprojecten worden opgezet.

Projecten

Stichting Kapande Namibië geeft trainingen en creëert agrarische werkgelegenheidsprojecten op de volgende vier gebieden: 

  • Groente 
  • Gevogelte  
  • Kleinvee 
  • Vis 

Naast deze vier gebieden wordt er ook trainingen gegeven op het volgende:

Strategie: Training –> Werkprojecten –> Coöperatief ondernemen;

Gemeenschapsontwikkeling en uitbreiding;

Voor meer informatie over deze Stichting verwijzen wij u door naar: Stichting Kapande Namibië.

Helpt u ons mee?

Doneren kan op rekeningnummer NL 66 RABO 0351 6274 56 t.n.v. Youth for Africa.
RSIN: 860526975