Nieuws

Acties in 2022-2023

wijnactie

Wijnactie

In oktober zijn wij gestart met de wijnactie. De vorige keren verliep deze uitermate goed. In totaal hebben wij meer dan 4000 euro binnengehaald.

Oliebollenactie

Op 16 december gaan we met de tweede actie van start. Deze actie houden wij op de parkeerplaats naast bakkerij Tijink. Jan helpt ons bij de opstart van de actie. De vorige keer zijn er meer dan 5000 oliebollen verkocht.

oliebol 1

kiprollade

Rollade-actie

Na de wijn en oliebollenactie gaan wij vol goede moed door met de verkoop van rollades. Veel mensen weten nog hoe deze smaakten, waardoor verwachten dat deze keer de verkoop ook weer goed kan/mag verlopen.

Helpt u ons mee?

Doneren kan op rekeningnummer NL 66 RABO 0351 6274 56 t.n.v. Youth for Africa.
RSIN: 860526975