De stichting

groepsfoto

Youth For Africa (Y4A) is een stichting waarbij jongeren uit Rijssen in de leeftijdsgroep van 16 tot 22 jaar onder begeleiding van volwassenen zich inzetten voor kansarmen in Afrika en Nederland en acteert vanuit een christelijke overtuiging.

 

 

 

Doelstelling

Doelstelling van de stichting: bouwen aan een duurzame lange termijn inspanning van jongeren in Rijssen om hun permanent bewuster te maken van wie de naaste is en vooral wie God is.

Door het houden van allerlei acties gedurende het jaar, proberen wij geld in te zamelen om de verschillende projecten te kunnen ondersteunen.

 

Helpt u ons mee?

Doneren kan op rekeningnummer NL 66 RABO 0351 6274 56 t.n.v. Youth for Africa.
RSIN: 860526975