De stichting

fd4f5ea3-9a0a-4ba5-8aca-25bc50310d64_thumb840

Youth For Africa (Y4A) is een stichting waarbij jongeren uit Rijssen in leeftijdsgroep van 16 tot 22 jaar onder begeleiding van volwassenen zich inzetten voor kansarmen in Afrika en acteert vanuit een christelijke overtuiging.

 

 

 

Doelstelling

Doelstelling van de stichting : Bouwen aan een duurzame lange termijn inspanning van jongeren in Rijssen om hun permanent bewuster te maken van wie de naaste is en vooral wie God is.

Door middel van uiteenlopende projecten zamelen wij geld in om door deel te namen aan bestaande projecten te helpen bij het bouwen van scholen en gezondheidscentra, waterputten voor schoon drinkwater te slaan, ondersteunen bij het creëren van voedselvoorziening, hulp bieden aan zwerfkinderen en creëren van werkgelegenheid.

 

Helpt u ons mee?

Doneren kan op rekeningnummer NL 66 RABO 0351 6274 56 t.n.v. Youth for Africa.
RSIN: 860526975