Heroes of change

Solomon is inmiddels op bezoek geweest bij de president van Ghana. De president loofde zijn inzet en wilde graag dat de aanpak die gebezigd wordt elders in Ghana ook wordt toegepast, omdat deze zeer succesvol is. Daarom bood de president Solomon een ministerspost aan, speciaal voor uitbreiding van dit soort samenlevingsopbouw. Solomon echter bedankte voorlopig voor dit aanbod, omdat hij dan het werk in Nsoatre niet meer zou kunnen continueren. Werken vanuit de overheid met allerlei privileges brengt hem bij zijn primaire missie vandaan die voor hem is weg gelegd. Hij denkt er nog over na en wij hebben hem geadviseerd dat mogelijk een adviseursrol goed zou kunnen werken binnen zijn missie die hij heeft gekregen. Hij legt dit aan de Heere voor in gebed. Inspirerend hoe met dit soort situaties omgaat:)
Wel leuk om dit filmpje nog met jullie te delen. Het is al bijna 7 jaar geleden op genomen door een telecom aanbieder MTN. MTN was op zoek in Ghana naar “heroes of change” en maakte daar repatortages van. Zo ook deze reportage over Solomon: